Ga Hải Dương

Ga Hải Dương thuộc tỉnh Hải Dương nằm trên tuyến đường sắt đi qua. Mỗi ngày có 8 đoàn tàu đón trả khách tại đây. Số điện thoại bán vé Ga Hải Dương là 0220 7 305 305. Ga Hải Dương mở bán vé vào giờ nào? Ga Hải Dương mở cửa bán vé tàu … Đọc tiếp

Ga Gia Lâm

Ga Gia Lâm thuộc tỉnh Hà Nội nằm trên tuyến đường sắt Thống Nhất đi qua. Mỗi ngày có 18 đoàn tàu đón trả khách tại đây. Số điện thoại bán vé Ga Gia Lâm là 02473 053 053. Ga Gia Lâm mở bán vé vào giờ nào? Ga Gia Lâm mở cửa bán vé … Đọc tiếp

Ga Giã

Ga Giã thuộc tỉnh Khánh Hòa nằm trên tuyến đường sắt Thống Nhất đi qua. Mỗi ngày có 5 đoàn tàu đón trả khách tại đây. Số điện thoại bán vé Ga Giã là 02587 305 305. Ga Giã mở bán vé vào giờ nào? Ga Giã mở cửa bán vé tàu vào giờ hành … Đọc tiếp

Ga Giáp Bát

Ga Giáp Bát thuộc tỉnh Hà Nội nằm trên tuyến đường sắt Thống Nhất đi qua. Mỗi ngày có 2 đoàn tàu đón trả khách tại đây. Số điện thoại bán vé Ga Giáp Bát là 02473 053 053. Ga Giáp Bát mở bán vé vào giờ nào? Ga Giáp Bát mở cửa bán vé … Đọc tiếp

Ga Diêu Trì

Số điện thoại ga diêu trì

Ga Diêu Trì thuộc tỉnh Bình Định nằm trên tuyến đường sắt Thống Nhất đi qua. Mỗi ngày có 14 đoàn tàu đón trả khách tại đây. Số điện thoại bán vé Ga Diêu Trì là 0256 7 305 305. Ga Diêu Trì mở bán vé vào giờ nào? Ga Diêu Trì mở cửa bán … Đọc tiếp

Ga Đoan Thượng

Ga Đoan Thượng thuộc tỉnh Phú Thọ nằm trên tuyến đường sắt đi qua. Mỗi ngày có 2 đoàn tàu đón trả khách tại đây. Số điện thoại bán vé Ga Đoan Thượng là 0210 7 305 305. Ga Đoan Thượng mở bán vé vào giờ nào? Ga Đoan Thượng mở cửa bán vé tàu … Đọc tiếp

0919 302 302