Giá vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu Sài Gòn đi Tháp Chàm vô cùng ưu đãi, đặt vé trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng. Tần suất 6 chuyến tàu mỗi ngày xuất phát từ Ga Sài Gòn,

Với khoảng cách 318 km, tàu Sài Gòn Tháp Chàm mất khoảng 6 tiếng di chuyển. Liên hệ hotline 0335 023 023 – 0399 305 305, hoặc tổng đài toàn quốc 1900 636 212 để được tư vấn và hỗ trợ đặt vé.

Dưới đây là Bảng Giá vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm chi tiết để bạn tham khảo

Giá Vé tàu SE8 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 443,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 473,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 416,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 446,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 411,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 382,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 336,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 196,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 267,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 287,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE6 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 443,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 473,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 414,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 444,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 411,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 382,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 336,000.000 
8
GP
Ghế phụ 144,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 196,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 291,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 311,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE22 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 690,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 720,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 607,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 637,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 549,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 481,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 403,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 287,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 332,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 344,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 364,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 352,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE10 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 416,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 446,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 385,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 415,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 386,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 359,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 316,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 192,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 263,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 283,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SNT2 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLvT1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 677,000.000 
2
AnLvT1v
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 707,000.000 
3
AnLvT2
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 624,000.000 
4
AnLvT2v
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 654,000.000 
5
BnLvT1
Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 616,000.000 
6
BnLvT2
Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 492,000.000 
7
BnLvT3
Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 430,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 353,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 373,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE2 Sài Gòn Tháp Chàm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 749,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 779,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 683,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 713,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,398,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 684,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 609,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 522,000.000 
9
GP
Ghế phụ 267,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 397,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 417,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.

Liên hệ mua vé tàu Ga Sài Gòn Toàn Quốc
Giá vé tàu Sài Gòn Tháp Chàm

 

Viết một bình luận

0919 302 302