Giá vé tàu Hà Nội Biên Hòa

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Biên Hòa với khoảng cách 1697 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Hà Nội đi Ga Biên Hòa  1900 636 212

Giá Vé tàu SE7 Hà Nội Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,555,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,590,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,454,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,489,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,436,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,329,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,159,000.000
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 965,000.000
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 985,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé của SE7 Hà Nội đi Biên Hòa 

Giá Vé tàu SE5 Hà Nội Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,556,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,591,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,447,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,482,000.000
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,436,000.000
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,329,000.000
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,159,000.000
8
GP
Ghế phụ 507,000.000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 760,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 1,059,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 1,079,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé của SE5 Hà Nội đi Biên Hòa 

Giá Vé tàu SE9 Hà Nội Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,455,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,490,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,342,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,377,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,343,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,244,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,086,000.000
8
GP
Ghế phụ 498,000.000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 747,000.000
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 948,000.000
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 968,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé của SE9 Hà Nội đi Biên Hòa 

Giá Vé tàu SE3 Hà Nội Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,595,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,630,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,465,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,500,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,446,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,275,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,187,000.000
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 1,088,000.000
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 1,108,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé của SE3 Hà Nội đi Biên Hòa 

Giá Vé tàu SE1 Hà Nội Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,595,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,630,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,445,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,480,000.000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 3,090,000.000
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,446,000.000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,275,000.000
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,187,000.000
9
GP
Ghế phụ 717,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 1,088,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 1,108,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé của SE1 Hà Nội đi Biên Hòa 

Giá vé tàu thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Hà Nội Toàn Quốc
bảng số điện thoại bán vé Hà Nội Biên Hòa

Viết một bình luận

0919 302 302