Giá vé Ga Cẩm Giàng

4.4/5 - (85 bình chọn)

Bảng giá vé tàu ga Cẩm Giàng đi các ga khác bao gồm ga Hà Nội , Hải Dương… từ 35.000 VND đến 70.000 VND

Bảng giá vé tàu ga Cẩm Giàng

Đơn vị tính 1.000 đ

Từ ga Cẩm Giàng đến Giá LP2 LP6 LP8 HP2 HP1 LP3 LP5 LP7
Gia Lâm Từ 43k 43k 43k 43k
Đến 50k 50k 50k 50k
Hải Dương Từ 35k 35k 35k 35k
Đến 35k 35k 35k 35k
Hà Nội Từ 43k 43k 43k 43k
Đến 50k 50k 50k 50k
Hải Phòng Từ 55k 55k 55k 55k
Đến 70k 70k 70k 70k
Long Biên Từ 43k 43k 43k
Đến 50k 50k 50k
Phú Thái Từ 39k 39k 39k 39k
Đến 45k 45k 45k 45k
Thượng Lý Từ 55k 55k 55k 55k
Đến 70k 70k 70k 70k

Viết một bình luận

0919 302 302