Giờ tàu Ga Tuy Hoà

4.4/5 - (86 bình chọn)

Giờ tàu ga Tuy Hoà cập nhật mới nhất, mỗi ngày có 14 chuyến bao gồm Tàu SQN1, SE5, SE7, SE1, SE3, SE9, SE21, SE10, SE4, SE8, SE22, SE6, SE2, SQN2 phục vụ người dân Tuy Hòa 555,Phú Yên 54 đi lại bằng tàu hỏa, Hành khách cần thường xuyên theo dõi để biết chính xác giờ tàu đi và đến ga Tuy Hoà.

Bảng giờ tàu ga Tuy Hoà

Tàu Ga Đầu Ga kế Trước Giờ Đến Giờ Đi Thời gian Dừng Ga tiếp sau Ga cuối
SQN1 Quy Nhơn Diêu Trì 17:05 17:08 3 phút Phú Hiệp Sài Gòn
SE5 Hà Nội Diêu Trì 08:47 08:50 3 phút Nha Trang Sài Gòn
SE7 Hà Nội Diêu Trì 06:15 06:18 3 phút Ninh Hoà Sài Gòn
SE1 Hà Nội Diêu Trì 20:26 20:29 3 phút Nha Trang Sài Gòn
SE3 Hà Nội Diêu Trì 19:09 19:12 3 phút Nha Trang Sài Gòn
SE9 Hà Nội Diêu Trì 15:31 15:40 9 phút Giã Sài Gòn
SE21 Huế La Hai 18:05 18:11 6 phút Giã Sài Gòn
SE10 Sài Gòn Ninh Hoà 01:54 01:57 3 phút Diêu Trì Hà Nội
SE4 Sài Gòn Nha Trang 05:18 05:21 3 phút Diêu Trì Hà Nội
SE8 Sài Gòn Ninh Hoà 15:34 15:37 3 phút Diêu Trì Hà Nội
SE22 Sài Gòn Giã 22:24 22:27 3 phút La Hai Huế
SE6 Sài Gòn Ninh Hoà 15:34 15:37 3 phút Diêu Trì Hà Nội
SE2 Sài Gòn Nha Trang 06:48 06:51 3 phút Diêu Trì Hà Nội
SQN2 Sài Gòn Phú Hiệp 09:07 09:10 3 phút Diêu Trì Quy Nhơn

Giờ tàu SQN1 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SQN1 đến ga Tuy Hoà: 17:05
 • Giờ tàu SQN1 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 17:08
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SQN1: 3 phút

Giờ tàu SE5 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE5 đến ga Tuy Hoà: 08:47
 • Giờ tàu SE5 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 08:50
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE5: 3 phút

Giờ tàu SE7 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE7 đến ga Tuy Hoà: 06:15
 • Giờ tàu SE7 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 06:18
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE7: 3 phút

Giờ tàu SE1 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE1 đến ga Tuy Hoà: 20:26
 • Giờ tàu SE1 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 20:29
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE1: 3 phút

Giờ tàu SE3 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE3 đến ga Tuy Hoà: 19:09
 • Giờ tàu SE3 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 19:12
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE3: 3 phút

Giờ tàu SE9 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE9 đến ga Tuy Hoà: 15:31
 • Giờ tàu SE9 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 15:40
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE9: 9 phút

Giờ tàu SE21 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE21 đến ga Tuy Hoà: 18:05
 • Giờ tàu SE21 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 18:11
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE21: 6 phút

Giờ tàu SE10 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE10 đến ga Tuy Hoà: 01:54
 • Giờ tàu SE10 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 01:57
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE10: 3 phút

Giờ tàu SE4 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE4 đến ga Tuy Hoà: 05:18
 • Giờ tàu SE4 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 05:21
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE4: 3 phút

Giờ tàu SE8 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE8 đến ga Tuy Hoà: 15:34
 • Giờ tàu SE8 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 15:37
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE8: 3 phút

Giờ tàu SE22 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE22 đến ga Tuy Hoà: 22:24
 • Giờ tàu SE22 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 22:27
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE22: 3 phút

Giờ tàu SE6 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE6 đến ga Tuy Hoà: 15:34
 • Giờ tàu SE6 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 15:37
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE6: 3 phút

Giờ tàu SE2 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SE2 đến ga Tuy Hoà: 06:48
 • Giờ tàu SE2 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 06:51
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SE2: 3 phút

Giờ tàu SQN2 qua ga Tuy Hoà

 • Giờ tàu SQN2 đến ga Tuy Hoà: 09:07
 • Giờ tàu SQN2 khởi hành rời ga Tuy Hoà: 09:10
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tuy Hoà của tàu SQN2: 3 phút

Bạn cần có mặt ở Ga Tuy Hoà trước giờ tàu chạy 30 phút để tránh lỡ tàu, Chúc các bạn có một chuyến đi tốt đẹp, đúng giờ tàu ga Tuy Hoà.

Viết một bình luận

0919 302 302