Giờ tàu Ga Tháp Chàm

4.4/5 - (86 bình chọn)

Giờ tàu ga Tháp Chàm cập nhật mới nhất, mỗi ngày có 15 chuyến bao gồm Tàu SE5, SE7, SE3, SE9, SQN1, SE21, SNT5, SNT1, SE8, SE10, SE22, SE6, SE2, SQN2, SNT2 phục vụ người dân Phan Rang-Tháp Chàm 582,Ninh Thuận 58 đi lại bằng tàu hỏa, Hành khách cần thường xuyên theo dõi để biết chính xác giờ tàu đi và đến ga Tháp Chàm.

Bảng giờ tàu ga Tháp Chàm

Tàu Ga Đầu Ga kế Trước Giờ Đến Giờ Đi Thời gian Dừng Ga tiếp sau Ga cuối
SE5 Hà Nội Nha Trang 12:40 12:43 3 phút Bình Thuận Sài Gòn
SE7 Hà Nội Nha Trang 10:10 10:13 3 phút Bình Thuận Sài Gòn
SE3 Hà Nội Nha Trang 22:43 22:46 3 phút Bình Thuận Sài Gòn
SE9 Hà Nội Nha Trang 20:07 20:10 3 phút Sông Mao Sài Gòn
SQN1 Quy Nhơn Nha Trang 21:47 21:50 3 phút Biên Hòa Sài Gòn
SE21 Huế Ngã Ba 22:17 22:20 3 phút Bình Thuận Sài Gòn
SNT5 Nha Trang xuất phát 14:48 10 phút Bình Thuận Sài Gòn
SNT1 Nha Trang xuất phát 20:54 3 phút Biên Hòa Sài Gòn
SE8 Sài Gòn Bình Thuận 11:45 11:48 3 phút Nha Trang Hà Nội
SE10 Sài Gòn Sông Mao 21:21 21:24 3 phút Nha Trang Hà Nội
SE22 Sài Gòn Sông Mao 18:11 18:14 3 phút Ngã Ba Huế
SE6 Sài Gòn Bình Thuận 11:45 11:48 3 phút Nha Trang Hà Nội
SE2 Sài Gòn Bình Thuận 03:16 03:19 3 phút Nha Trang Hà Nội
SQN2 Sài Gòn Biên Hòa 04:46 04:49 3 phút Nha Trang Quy Nhơn
SNT2 Sài Gòn Biên Hòa 04:00 04:03 3 phút Nha Trang Nha Trang

Giờ tàu SE5 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SE5 đến ga Tháp Chàm: 12:40
 • Giờ tàu SE5 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 12:43
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SE5: 3 phút

Giờ tàu SE7 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SE7 đến ga Tháp Chàm: 10:10
 • Giờ tàu SE7 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 10:13
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SE7: 3 phút

Giờ tàu SE3 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SE3 đến ga Tháp Chàm: 22:43
 • Giờ tàu SE3 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 22:46
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SE3: 3 phút

Giờ tàu SE9 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SE9 đến ga Tháp Chàm: 20:07
 • Giờ tàu SE9 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 20:10
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SE9: 3 phút

Giờ tàu SQN1 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SQN1 đến ga Tháp Chàm: 21:47
 • Giờ tàu SQN1 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 21:50
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SQN1: 3 phút

Giờ tàu SE21 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SE21 đến ga Tháp Chàm: 22:17
 • Giờ tàu SE21 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 22:20
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SE21: 3 phút

Giờ tàu SNT5 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SNT5 đến ga Tháp Chàm: 14:38
 • Giờ tàu SNT5 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 14:48
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SNT5: 10 phút

Giờ tàu SNT1 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SNT1 đến ga Tháp Chàm: 20:51
 • Giờ tàu SNT1 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 20:54
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SNT1: 3 phút

Giờ tàu SE8 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SE8 đến ga Tháp Chàm: 11:45
 • Giờ tàu SE8 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 11:48
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SE8: 3 phút

Giờ tàu SE10 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SE10 đến ga Tháp Chàm: 21:21
 • Giờ tàu SE10 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 21:24
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SE10: 3 phút

Giờ tàu SE22 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SE22 đến ga Tháp Chàm: 18:11
 • Giờ tàu SE22 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 18:14
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SE22: 3 phút

Giờ tàu SE6 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SE6 đến ga Tháp Chàm: 11:45
 • Giờ tàu SE6 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 11:48
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SE6: 3 phút

Giờ tàu SE2 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SE2 đến ga Tháp Chàm: 03:16
 • Giờ tàu SE2 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 03:19
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SE2: 3 phút

Giờ tàu SQN2 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SQN2 đến ga Tháp Chàm: 04:46
 • Giờ tàu SQN2 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 04:49
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SQN2: 3 phút

Giờ tàu SNT2 qua ga Tháp Chàm

 • Giờ tàu SNT2 đến ga Tháp Chàm: 04:00
 • Giờ tàu SNT2 khởi hành rời ga Tháp Chàm: 04:03
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Tháp Chàm của tàu SNT2: 3 phút

Bạn cần có mặt ở Ga Tháp Chàm trước giờ tàu chạy 30 phút để tránh lỡ tàu, Chúc các bạn có một chuyến đi tốt đẹp, đúng giờ tàu ga Tháp Chàm.

Viết một bình luận

0919 302 302