Giờ tàu Ga Diêu Trì

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giờ tàu ga Diêu Trì cập nhật mới nhất, mỗi ngày có 14 chuyến bao gồm Tàu SQN1, SE5, SE7, SE1, SE3, SE9, SE21, SE10, SE22, SE4, SE8, SE6, SE2, SQN2 phục vụ người dân Huyện Tuy Phước, Tỉnh Tỉnh Bình Định đi lại bằng tàu hỏa, Hành khách cần thường xuyên theo dõi để biết chính xác giờ tàu đi và đến ga Diêu Trì.

Bảng giờ tàu ga Diêu Trì

Tàu Ga Đầu Ga kế Trước Giờ Đến Giờ Đi Thời gian Dừng Ga tiếp sau Ga cuối
SQN1 Quy Nhơn Quy Nhơn 15:00 15:15 15 phút Tuy Hoà Sài Gòn
SE5 Hà Nội Quảng Ngãi 06:42 07:00 18 phút Tuy Hoà Sài Gòn
SE7 Hà Nội Quảng Ngãi 04:17 04:32 15 phút Tuy Hoà Sài Gòn
SE1 Hà Nội Quảng Ngãi 18:36 18:51 15 phút Tuy Hoà Sài Gòn
SE3 Hà Nội Bồng Sơn 17:16 17:31 15 phút Tuy Hoà Sài Gòn
SE9 Hà Nội Bồng Sơn 13:44 13:56 12 phút Tuy Hoà Sài Gòn
SE21 Huế Bồng Sơn 16:00 16:15 15 phút La Hai Sài Gòn
SE10 Sài Gòn Tuy Hoà 03:33 03:48 15 phút Bồng Sơn Hà Nội
SE22 Sài Gòn La Hai 00:07 00:22 15 phút Bồng Sơn Huế
SE4 Sài Gòn Tuy Hoà 06:57 07:09 12 phút Bồng Sơn Hà Nội
SE8 Sài Gòn Tuy Hoà 17:12 17:27 15 phút Bồng Sơn Hà Nội
SE6 Sài Gòn Tuy Hoà 20:43 20:58 15 phút Quảng Ngãi Hà Nội
SE2 Sài Gòn Tuy Hoà 08:27 08:39 12 phút Quảng Ngãi Hà Nội
SQN2 Sài Gòn Tuy Hoà 10:55 11:10 15 phút Quy Nhơn Quy Nhơn

Giờ tàu SQN1 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SQN1 đến ga Diêu Trì: 15:00
 • Giờ tàu SQN1 khởi hành rời ga Diêu Trì: 15:15
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SQN1: 15 phút

Giờ tàu SE5 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE5 đến ga Diêu Trì: 06:42
 • Giờ tàu SE5 khởi hành rời ga Diêu Trì: 07:00
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE5: 18 phút

Giờ tàu SE7 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE7 đến ga Diêu Trì: 04:17
 • Giờ tàu SE7 khởi hành rời ga Diêu Trì: 04:32
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE7: 15 phút

Giờ tàu SE1 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE1 đến ga Diêu Trì: 18:36
 • Giờ tàu SE1 khởi hành rời ga Diêu Trì: 18:51
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE1: 15 phút

Giờ tàu SE3 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE3 đến ga Diêu Trì: 17:16
 • Giờ tàu SE3 khởi hành rời ga Diêu Trì: 17:31
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE3: 15 phút

Giờ tàu SE9 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE9 đến ga Diêu Trì: 13:44
 • Giờ tàu SE9 khởi hành rời ga Diêu Trì: 13:56
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE9: 12 phút

Giờ tàu SE21 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE21 đến ga Diêu Trì: 16:00
 • Giờ tàu SE21 khởi hành rời ga Diêu Trì: 16:15
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE21: 15 phút

Giờ tàu SE10 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE10 đến ga Diêu Trì: 03:33
 • Giờ tàu SE10 khởi hành rời ga Diêu Trì: 03:48
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE10: 15 phút

Giờ tàu SE22 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE22 đến ga Diêu Trì: 00:07
 • Giờ tàu SE22 khởi hành rời ga Diêu Trì: 00:22
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE22: 15 phút

Giờ tàu SE4 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE4 đến ga Diêu Trì: 06:57
 • Giờ tàu SE4 khởi hành rời ga Diêu Trì: 07:09
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE4: 12 phút

Giờ tàu SE8 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE8 đến ga Diêu Trì: 17:12
 • Giờ tàu SE8 khởi hành rời ga Diêu Trì: 17:27
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE8: 15 phút

Giờ tàu SE6 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE6 đến ga Diêu Trì: 20:43
 • Giờ tàu SE6 khởi hành rời ga Diêu Trì: 20:58
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE6: 15 phút

Giờ tàu SE2 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SE2 đến ga Diêu Trì: 08:27
 • Giờ tàu SE2 khởi hành rời ga Diêu Trì: 08:39
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SE2: 12 phút

Giờ tàu SQN2 qua ga Diêu Trì

 • Giờ tàu SQN2 đến ga Diêu Trì: 10:55
 • Giờ tàu SQN2 khởi hành rời ga Diêu Trì: 11:10
 • Thời gian dừng đỗ đón trả khách tại ga Diêu Trì của tàu SQN2: 15 phút

Bạn cần có mặt ở Ga Diêu Trì trước giờ tàu chạy 30 phút để tránh lỡ tàu, Chúc các bạn có một chuyến đi tốt đẹp, đúng giờ tàu ga Diêu Trì.

Viết một bình luận

0919 302 302