Giá vé tàu Yên Trung Vinh

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Yên Trung đi Vinh với khoảng cách 21 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Yên Trung đi Ga Vinh  1900 636 212

Giá Vé tàu SE20 Yên Trung Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 51,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 71,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 51,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 71,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 75,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 51,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 51,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 51,000.000 
9
GP
Ghế phụ 51,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 51,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 61,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Yên Trung Vinh của tàu SE20

Giá Vé tàu SE8 Yên Trung Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 70,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 70,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 50,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 50,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 50,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 50,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 50,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Yên Trung Vinh của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Yên Trung Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 70,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 70,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 50,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 50,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 50,000.000 
8
GP
Ghế phụ 50,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 50,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 50,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Yên Trung Vinh của tàu SE6

Giá Vé tàu SE10 Yên Trung Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 70,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 70,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 50,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 50,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 50,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 50,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 50,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Yên Trung Vinh của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Yên Trung Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 52,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 72,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 70,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 50,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 50,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 50,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 50,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 50,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Yên Trung Vinh của tàu SE4

Giá vé tàu Yên Trung Vinh thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Yên Trung Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302