Giá vé tàu Tuy Hoà Vinh

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Tuy Hoà đi Vinh với khoảng cách 879 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Tuy Hoà đi Ga Vinh  1900 636 212

Giá Vé tàu SE10 Tuy Hoà Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,007,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,042,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 932,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 967,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 933,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 866,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 761,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 498,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 687,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 707,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Tuy Hoà Vinh của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Tuy Hoà Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,134,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,169,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,045,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,080,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,032,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 913,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 853,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 634,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 784,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 804,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Tuy Hoà Vinh của tàu SE4

Giá Vé tàu SE2 Tuy Hoà Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,135,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,170,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,031,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,066,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,169,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,032,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 914,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 853,000.000 
9
GP
Ghế phụ 477,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 784,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 804,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Tuy Hoà Vinh của tàu SE2

Giá Vé tàu SE8 Tuy Hoà Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,075,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,110,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,007,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,042,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 995,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 924,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 809,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 507,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 699,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 719,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Tuy Hoà Vinh của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Tuy Hoà Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,075,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,110,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,003,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,038,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 995,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 924,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 809,000.000 
8
GP
Ghế phụ 366,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 507,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 764,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 784,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Tuy Hoà Vinh của tàu SE6

Giá vé tàu Tuy Hoà Vinh thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Tuy Hoà Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302