Giá vé tàu Tháp Chàm Vinh

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Tháp Chàm đi Vinh với khoảng cách 1089 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 4 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Tháp Chàm đi Ga Vinh  1900 636 212

Giá Vé tàu SE2 Tháp Chàm Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,311,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,346,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,189,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,224,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,523,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,191,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,051,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 981,000.000 
9
GP
Ghế phụ 600,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 900,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 920,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Tháp Chàm Vinh của tàu SE2

Giá Vé tàu SE8 Tháp Chàm Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,214,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,249,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,136,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,171,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,122,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,041,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 911,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 622,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 784,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 804,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Tháp Chàm Vinh của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Tháp Chàm Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,214,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,249,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,131,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,166,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,122,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,041,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 911,000.000 
8
GP
Ghế phụ 412,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 622,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 858,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 878,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Tháp Chàm Vinh của tàu SE6

Giá Vé tàu SE10 Tháp Chàm Vinh

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,087,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,122,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,005,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,040,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,006,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 933,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 818,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 537,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 738,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 758,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Tháp Chàm Vinh của tàu SE10

Giá vé tàu Tháp Chàm Vinh thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Tháp Chàm Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302