Giá vé tàu Thanh Hoá Nha Trang

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Thanh Hoá đi Nha Trang với khoảng cách 1140 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Thanh Hoá đi Ga Nha Trang  1900 636 212

Giá Vé tàu SE1 Thanh Hoá Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,367,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,402,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,240,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,275,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,635,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,242,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,096,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,022,000.000 
9
GP
Ghế phụ 623,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 937,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 957,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Nha Trang của tàu SE1

Giá Vé tàu SE7 Thanh Hoá Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,336,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,371,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,249,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,284,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,235,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,144,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 999,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 851,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 871,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Nha Trang của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Thanh Hoá Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,336,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,371,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,244,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,279,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,235,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,144,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 999,000.000 
8
GP
Ghế phụ 447,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 673,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 932,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 952,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Nha Trang của tàu SE5

Giá Vé tàu SE9 Thanh Hoá Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,250,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,285,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,155,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,190,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,157,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,071,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 937,000.000 
8
GP
Ghế phụ 439,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 661,000.000 
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 836,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 856,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Nha Trang của tàu SE9

Giá Vé tàu SE3 Thanh Hoá Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,293,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,328,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,189,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,224,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,174,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,038,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 968,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 888,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 908,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Nha Trang của tàu SE3

Giá vé tàu Thanh Hoá Nha Trang thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Thanh Hoá Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302