Giá vé tàu Thanh Hoá Huế

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Thanh Hoá đi Huế với khoảng cách 513 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 6 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Thanh Hoá đi Ga Huế  1900 636 212

Giá Vé tàu SE1 Thanh Hoá Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 728,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 758,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 665,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 695,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,356,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 665,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 543,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 507,000.000 
9
GP
Ghế phụ 287,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 429,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 449,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Huế của tàu SE1

Giá Vé tàu SE7 Thanh Hoá Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 767,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 797,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 721,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 751,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 713,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 663,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 536,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 419,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 439,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Huế của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Thanh Hoá Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 767,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 797,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 718,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 748,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 713,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 663,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 536,000.000 
8
GP
Ghế phụ 225,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 331,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 459,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 479,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Huế của tàu SE5

Giá Vé tàu SE9 Thanh Hoá Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 721,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 751,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 669,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 699,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 670,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 625,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 502,000.000 
8
GP
Ghế phụ 221,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 326,000.000 
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 412,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 432,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Huế của tàu SE9

Giá Vé tàu SE3 Thanh Hoá Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 798,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 828,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 737,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 767,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 728,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 648,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 608,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 471,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 491,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Huế của tàu SE3

Giá Vé tàu SE19 Thanh Hoá Huế

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 782,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 812,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 719,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 749,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,460,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 719,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 656,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 533,000.000 
9
GP
Ghế phụ 202,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 386,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 406,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Huế của tàu SE19

Giá vé tàu Thanh Hoá Huế thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Thanh Hoá Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302