Giá vé tàu Thanh Hoá Biên Hòa

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Thanh Hoá đi Biên Hòa với khoảng cách 1522 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Thanh Hoá đi Ga Biên Hòa  1900 636 212

Giá Vé tàu SE1 Thanh Hoá Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,474,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,509,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,336,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,371,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,847,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,337,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,180,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,100,000.000 
9
GP
Ghế phụ 667,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 1,007,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 1,027,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Biên Hòa của tàu SE1

Giá Vé tàu SE7 Thanh Hoá Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,418,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,453,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,326,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,361,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,310,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,212,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,059,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 884,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 904,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Biên Hòa của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Thanh Hoá Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,418,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,453,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,320,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,355,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,310,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,212,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,059,000.000 
8
GP
Ghế phụ 464,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 698,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 968,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 988,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Biên Hòa của tàu SE5

Giá Vé tàu SE9 Thanh Hoá Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,327,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,362,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,224,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,259,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,226,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,136,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 993,000.000 
8
GP
Ghế phụ 456,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 686,000.000 
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 868,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 888,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Biên Hòa của tàu SE9

Giá Vé tàu SE3 Thanh Hoá Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,474,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,509,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,355,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,390,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,337,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,180,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,100,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 1,007,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 1,027,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Thanh Hoá Biên Hòa của tàu SE3

Giá vé tàu Thanh Hoá Biên Hòa thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Thanh Hoá Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302