Giá vé tàu Sài Gòn Nha Trang

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu Sài Gòn đi Nha Trang vô cùng ưu đãi, đặt vé trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng. Tần suất 7 chuyến tàu mỗi ngày xuất phát từ Ga Sài Gòn,

Với khoảng cách 411 km, tàu Sài Gòn Nha Trang mất khoảng 7-8 tiếng di chuyển. Liên hệ hotline 0335 023 023 – 0399 305 305, hoặc tổng đài toàn quốc 1900 636 212 để được tư vấn và hỗ trợ đặt vé.

Dưới đây là Bảng Giá vé tàu Sài Gòn Nha Trang chi tiết để bạn tham khảo

Giá Vé tàu SE8 Sài Gòn Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 500,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 530,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 469,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 499,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 463,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 430,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 378,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 220,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 299,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 319,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE6 Sài Gòn Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 513,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 543,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 479,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 509,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 475,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 441,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 387,000.000 
8
GP
Ghế phụ 165,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 225,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 334,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 354,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE22 Sài Gòn Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 728,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 758,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 640,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 670,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 632,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 509,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 426,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 327,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 381,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 395,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 415,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 401,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE10 Sài Gòn Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 509,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 539,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 471,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 501,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 471,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 438,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 384,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 254,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 317,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 337,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE4 Sài Gòn Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 791,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 821,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 731,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 761,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 722,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 643,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 602,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 419,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 439,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SNT2 Sài Gòn Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLvT1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 720,000.000 
2
AnLvT1v
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 750,000.000 
3
AnLvT2
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 662,000.000 
4
AnLvT2v
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 692,000.000 
5
BnLvT1
Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 654,000.000 
6
BnLvT2
Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 525,000.000 
7
BnLvT3
Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 458,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 376,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 396,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE2 Sài Gòn Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 804,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 834,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 733,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 763,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,507,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 733,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 652,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 611,000.000 
9
GP
Ghế phụ 285,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 426,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 446,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá vé tàu Sài Gòn Nha Trang thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.

Liên hệ mua vé tàu Ga Sài Gòn Toàn Quốc
Giá vé tàu Sài Gòn Nha Trang

 

Viết một bình luận

0919 302 302