Giá vé tàu Sài Gòn Biên Hòa

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu Sài Gòn đi Biên Hòa chỉ từ 50.000 đồng. Tần suất 8 đoàn tàu/ngày xuất phát từ Ga Sài Gòn. Với khoảng cách 29 km, tàu Sài Gòn Biên Hòa sẽ mất khoảng 40 phút di chuyển. Liên hệ hotline 0335 023 023 – 0399 305 305, hoặc tổng đài toàn quốc 1900 636 212 để được tư vấn và hỗ trợ đặt vé.

Giá Vé tàu SE8 Sài Gòn Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 60,000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 80,000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 57,000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 77,000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 56,000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 54,000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 50,000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 50,000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 50,000
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

 

 

 

 

Giá Vé tàu SPT2 Sài Gòn Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 65,000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 85,000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 58,000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 78,000
5
NML
Ngồi mềm điều hòa 53,000 
6
NML56
Ngồi mềm điều hòa 55,000
7
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 65,000
8
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 63,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE6 Sài Gòn Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 60,000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 80,000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 57,000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 77,000
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 56,000
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 54,000
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 50,000
8
GP
Ghế phụ 50,000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 50,000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 50,000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 60,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE22 Sài Gòn Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 64,000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 84,000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 58,000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 78,000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 58,000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 52,000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 50,000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 50,000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 50,000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 50,000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 60,000
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE10 Sài Gòn Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 57,000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 77,000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 54,000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 74,000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 54,000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 51,000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 50,000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 50,000
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 50,000
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE4 Sài Gòn Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 65,000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 85,000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 61,000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 81,000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 60,000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 55,000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 52,000
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 50,000
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 60,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SNT2 Sài Gòn Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLvT1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 64,000
2
AnLvT1v
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 84,000
3
AnLvT2
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 60,000
4
AnLvT2v
Nằm khoang4 điều hòa T2VIP 80,000
5
BnLvT1
Nằm khoang6 điều hòa T1VIP 60,000
6
BnLvT2
Nằm khoang6 điều hòa T2VIP 54,000
7
BnLvT3
Nằm khoang6 điều hòa T3VIP 50,000
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 50,000
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 60,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá Vé tàu SE2 Sài Gòn Biên Hòa

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 65,000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 85,000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 60,000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 80,000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 110,000
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 60,000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 55,000
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 52,000
9
GP
Ghế phụ 50,000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 50,000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 60,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Giá vé Sài Gòn Biên Hòa thay đổi theo mùa

Giá vé tàu thường tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.

Liên hệ mua vé tàu Ga Sài Gòn Toàn Quốc qua số điện thoại 0335 023 023 – 0399 305 305, tổng đài 1900 636 212 hoặc qua hệ thống số điện thoại sau đây

Giá vé tàu Sài Gòn Biên Hòa
Hệ thống số điện thoại toàn quốc

Viết một bình luận

0919 302 302