Giá vé tàu Quảng Ngãi Nha Trang

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Quảng Ngãi đi Nha Trang với khoảng cách 387 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 6 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Quảng Ngãi đi Ga Nha Trang  1900 636 212

Giá Vé tàu SE7 Quảng Ngãi Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 455,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 485,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 427,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 457,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 422,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 392,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 345,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 299,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 319,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Nha Trang của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Quảng Ngãi Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 455,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 485,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 425,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 455,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 422,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 392,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 345,000.000 
8
GP
Ghế phụ 161,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 220,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 326,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 346,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Nha Trang của tàu SE5

Giá Vé tàu SE9 Quảng Ngãi Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 427,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 457,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 396,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 426,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 397,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 369,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 325,000.000 
8
GP
Ghế phụ 159,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 216,000.000 
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 294,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 314,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Nha Trang của tàu SE9

Giá Vé tàu SE21 Quảng Ngãi Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 603,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 633,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 482,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 512,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 476,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 417,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 351,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 272,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 315,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 326,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 346,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 335,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Nha Trang của tàu SE21

Giá Vé tàu SE3 Quảng Ngãi Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 623,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 653,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 528,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 608,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 521,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 461,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 431,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 292,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 360,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 380,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Nha Trang của tàu SE3

Giá Vé tàu SE1 Quảng Ngãi Nha Trang

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 624,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 654,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 521,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 601,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,147,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 521,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 461,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 431,000.000 
9
GP
Ghế phụ 224,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 360,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 380,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Nha Trang của tàu SE1

Giá vé tàu Quảng Ngãi Nha Trang thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Quảng Ngãi Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302