Giá vé tàu Quảng Ngãi Hà Nội

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Quảng Ngãi đi Hà Nội với khoảng cách 928 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Quảng Ngãi đi Ga Hà Nội  1900 636 212

Giá Vé tàu SE10 Quảng Ngãi Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,165,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,200,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,076,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,111,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,077,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 999,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 875,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 523,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 720,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 740,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Hà Nội của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Quảng Ngãi Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,321,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,356,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,215,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,250,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,199,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,059,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 988,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 695,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 862,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 882,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Hà Nội của tàu SE4

Giá Vé tàu SE2 Quảng Ngãi Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,321,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,356,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,198,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,233,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,543,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,199,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,059,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 988,000.000 
9
GP
Ghế phụ 526,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 862,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 882,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Hà Nội của tàu SE2

Giá Vé tàu SE8 Quảng Ngãi Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,244,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,279,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,164,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,199,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,150,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,066,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 932,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 532,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 732,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 752,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Hà Nội của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Quảng Ngãi Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,180,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,215,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,100,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,135,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,091,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,012,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 886,000.000 
8
GP
Ghế phụ 365,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 506,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 762,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 782,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Quảng Ngãi Hà Nội của tàu SE6

Giá vé tàu Quảng Ngãi Hà Nội thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Quảng Ngãi Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302