Giá vé tàu Phủ Lý Sài Gòn

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Phủ Lý đi Sài Gòn với khoảng cách 1670 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Phủ Lý đi Ga Sài Gòn  1900 636 212

Giá Vé tàu SE7 Phủ Lý Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,546,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,581,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,445,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,480,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,427,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,321,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,153,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 960,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 980,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Phủ Lý Sài Gòn của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Phủ Lý Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,546,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,581,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,438,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,473,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,427,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,321,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,153,000.000 
8
GP
Ghế phụ 504,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 756,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 1,053,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 1,073,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Phủ Lý Sài Gòn của tàu SE5

Giá Vé tàu SE9 Phủ Lý Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,447,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,482,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,334,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,369,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,336,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,237,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,079,000.000 
8
GP
Ghế phụ 495,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 743,000.000 
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 943,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 963,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Phủ Lý Sài Gòn của tàu SE9

Giá Vé tàu SE3 Phủ Lý Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,571,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,606,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,443,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,478,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,424,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,256,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,170,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 1,072,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 1,092,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Phủ Lý Sài Gòn của tàu SE3

Giá Vé tàu SE1 Phủ Lý Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,571,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,606,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,424,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,459,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 3,043,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,424,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,256,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,170,000.000 
9
GP
Ghế phụ 707,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 1,072,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 1,092,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Phủ Lý Sài Gòn của tàu SE1

Giá vé tàu Phủ Lý Sài Gòn thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Phủ Lý Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302