Giá vé tàu Ninh Bình Diêu Trì

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Ninh Bình đi Diêu Trì với khoảng cách 981 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Ninh Bình đi Ga Diêu Trì  1900 636 212

Giá Vé tàu SE1 Ninh Bình Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,183,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,218,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,074,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,109,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,266,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,075,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 951,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 888,000.000 
9
GP
Ghế phụ 497,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 815,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 835,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Ninh Bình Diêu Trì của tàu SE1

Giá Vé tàu SE7 Ninh Bình Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,188,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,223,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,112,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,147,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,099,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,019,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 892,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 768,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 788,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Ninh Bình Diêu Trì của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Ninh Bình Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,188,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,223,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,107,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,142,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,099,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,019,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 892,000.000 
8
GP
Ghế phụ 403,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 610,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 841,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 861,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Ninh Bình Diêu Trì của tàu SE5

Giá Vé tàu SE9 Ninh Bình Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,113,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,148,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,028,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,063,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,030,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 955,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 837,000.000 
8
GP
Ghế phụ 396,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 600,000.000 
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 755,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 775,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Ninh Bình Diêu Trì của tàu SE9

Giá Vé tàu SE3 Ninh Bình Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,255,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,290,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,155,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,190,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,140,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,008,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 940,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 863,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 883,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Ninh Bình Diêu Trì của tàu SE3

Giá vé tàu Ninh Bình Diêu Trì thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Ninh Bình Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302