Giá vé tàu Nha Trang Nam Định

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Nha Trang đi Nam Định với khoảng cách 1228 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Nha Trang đi Ga Nam Định  1900 636 212

Giá Vé tàu SE4 Nha Trang Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,385,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,420,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,273,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,308,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,257,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,110,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,035,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 763,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 949,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 969,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Nam Định của tàu SE4

Giá Vé tàu SE2 Nha Trang Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,465,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,500,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,328,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,363,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,830,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,329,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,173,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,093,000.000 
9
GP
Ghế phụ 663,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 1,002,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 1,022,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Nam Định của tàu SE2

Giá Vé tàu SE8 Nha Trang Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,370,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,405,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,281,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,316,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,266,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,172,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,025,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 689,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 872,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 892,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Nam Định của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Nha Trang Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,370,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,405,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,276,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,311,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,266,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,172,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 1,025,000.000 
8
GP
Ghế phụ 457,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 689,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 955,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 975,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Nam Định của tàu SE6

Giá Vé tàu SE10 Nha Trang Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,254,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,289,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,157,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,192,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,159,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,075,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 940,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 663,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 838,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 858,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Nha Trang Nam Định của tàu SE10

Giá vé tàu Nha Trang Nam Định thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Nha Trang Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302