Giá vé tàu Huế Tam Kỳ

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Huế đi Tam Kỳ với khoảng cách 177 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 4 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Huế đi Ga Tam Kỳ  1900 636 212

Giá Vé tàu SE9 Huế Tam Kỳ

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 192,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 212,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 179,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 199,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 179,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 167,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 148,000.000 
8
GP
Ghế phụ 78,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 105,000.000 
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 141,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 151,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Tam Kỳ của tàu SE9

Giá Vé tàu SE3 Huế Tam Kỳ

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 272,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 292,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 253,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 273,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 250,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 204,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 192,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 152,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 186,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 196,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Tam Kỳ của tàu SE3

Giá Vé tàu SE1 Huế Tam Kỳ

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 277,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 297,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 254,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 274,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 668,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 254,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 208,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 195,000.000 
9
GP
Ghế phụ 119,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 189,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 199,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Tam Kỳ của tàu SE1

Giá Vé tàu SE7 Huế Tam Kỳ

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 204,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 224,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 192,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 212,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 190,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 177,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 157,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 143,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 153,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Huế Tam Kỳ của tàu SE7

Giá vé tàu Huế Tam Kỳ thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Huế Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302