Giá vé tàu Hà Nội Quảng Ngãi

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Quảng Ngãi với khoảng cách 928 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Hà Nội đi Ga Quảng Ngãi  1900 636 212

Giá Vé tàu SE7 Hà Nội Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,244,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,279,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,164,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,199,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,150,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,066,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 932,000.000
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 732,000.000
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 752,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Quảng Ngãi của SE7

Giá Vé tàu SE5 Hà Nội Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,244,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,279,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,158,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,193,000.000
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,150,000.000
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,066,000.000
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 932,000.000
8
GP
Ghế phụ 384,000.000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 532,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 801,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 821,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Quảng Ngãi của SE5

Giá Vé tàu SE9 Hà Nội Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,165,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,200,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,076,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,111,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,077,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 999,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 875,000.000
8
GP
Ghế phụ 377,000.000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 523,000.000
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 720,000.000
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 740,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Quảng Ngãi của tàu SE9

Giá Vé tàu SE3 Hà Nội Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,321,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,356,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,215,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,250,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,199,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,059,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 988,000.000
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 862,000.000
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 882,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Quảng Ngãi của SE3

Giá Vé tàu SE1 Hà Nội Quảng Ngãi

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,298,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,333,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,177,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,212,000.000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,496,000.000
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,178,000.000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,041,000.000
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 971,000.000
9
GP
Ghế phụ 517,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 847,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 867,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Quảng Ngãi của SE1

Giá vé tàu thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Hà Nội Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302