Giá vé tàu Hà Nội Phủ Lý

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Phủ Lý với khoảng cách 56 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Hà Nội đi Ga Phủ Lý  1900 636 212

Giá Vé tàu SE7 Hà Nội Phủ Lý

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 137,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 157,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 130,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 150,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 119,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 111,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 98,000.000
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 79,000.000
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 89,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Phủ Lý của SE7

Giá Vé tàu SE5 Hà Nội Phủ Lý

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 137,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 157,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 119,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 149,000.000
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 119,000.000
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 111,000.000
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 98,000.000
8
GP
Ghế phụ 51,000.000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 65,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 86,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 96,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Phủ Lý của SE5

Giá Vé tàu SE9 Hà Nội Phủ Lý

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 108,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 138,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 101,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 131,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 101,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 94,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 84,000.000
8
GP
Ghế phụ 50,000.000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 64,000.000
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 78,000.000
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 88,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Phủ Lý của SE9

Giá Vé tàu SE3 Hà Nội Phủ Lý

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 106,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 136,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 99,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 119,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 98,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 88,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 83,000.000
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 68,000.000
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 78,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Phủ Lý của SE3

Giá Vé tàu SE1 Hà Nội Phủ Lý

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 114,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 144,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 105,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 135,000.000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 332,000.000
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 105,000.000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 94,000.000
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 89,000.000
9
GP
Ghế phụ 53,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 73,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 83,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Phủ Lý của SE1

Giá vé tàu Hà Nội Phủ Lý thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Hà Nội Toàn Quốc
bảng số điện thoại bán vé Hà Nội Phủ Lý

Viết một bình luận

0919 302 302