Giá vé tàu Hà Nội Nam Định

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Nam Định với khoảng cách 87 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 7 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Hà Nội đi Ga Nam Định  1900 636 212

Giá Vé tàu SE7 Hà Nội Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 185,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 205,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 174,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 194,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 172,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 161,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 143,000.000
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 106,000.000
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 116,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Nam Định của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Hà Nội Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 185,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 205,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 173,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 193,000.000
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 172,000.000
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 161,000.000
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 143,000.000
8
GP
Ghế phụ 66,000.000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 85,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 115,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 135,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Hà Nội Nam Định của tàu SE5

Giá Vé tàu SE9 Hà Nội Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 157,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 177,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 146,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 166,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 146,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 137,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 112,000.000
8
GP
Ghế phụ 64,000.000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 84,000.000
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 104,000.000
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 114,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Nam Định của SE9

Giá Vé tàu SE3 Hà Nội Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 139,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 159,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 119,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 149,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 117,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 106,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 99,000.000
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 88,000.000
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 98,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Nam Định của SE3

Giá Vé tàu SE19 Hà Nội Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 165,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 135,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 155,000.000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 396,000.000
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 135,000.000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 114,000.000
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 104,000.000
9
GP
Ghế phụ 54,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 83,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 93,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Nam Định của SE19

Giá Vé tàu SE1 Hà Nội Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 149,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 169,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 137,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 157,000.000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 406,000.000
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 137,000.000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 114,000.000
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 106,000.000
9
GP
Ghế phụ 66,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 94,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 104,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Nam Định của SE1

Giá Vé tàu NA1 Hà Nội Nam Định

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 110,000.000
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 115,000.000
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 145,000.000
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 140,000.000
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 105,000.000
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 110,000.000
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 140,000.000
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 135,000.000
9
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 100,000.000
10
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 95,000.000
11
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 85,000.000
12
GP
Ghế phụ 52,000.000
13
NML
Ngồi mềm điều hòa 75,000.000
14
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 85,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Nam Định của NA1

Giá vé tàu Hà Nội Nam Định thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Hà Nội Toàn Quốc
bảng số điện thoại bán vé Hà Nội Nam Định

Viết một bình luận

0919 302 302