Giá vé tàu Hà Nội Gia Lâm

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Gia Lâm với khoảng cách 5 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 9 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Hà Nội đi Ga Gia Lâm  1900 636 212

Giá Vé tàu HP1 Hà Nội Gia Lâm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 52,000.000
2
NC
Ngồi cứng 60,000.000
3
NML
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000
4
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Gia Lâm của HP1

Giá Vé tàu YB3 Hà Nội Gia Lâm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 50,000.000
2
NC
Ngồi cứng 50,000.000
3
NML
Ngồi mềm điều hòa 50,000.000
4
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 50,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Gia Lâm của YB3

Giá Vé tàu DD5 Hà Nội Gia Lâm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 20,000.000
2
NC
Ngồi cứng 20,000.000
3
NML
Ngồi mềm điều hòa 20,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Gia Lâm của DD5

Giá Vé tàu LP3 Hà Nội Gia Lâm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 52,000.000
2
NC
Ngồi cứng 60,000.000
3
NCL
Ngồi cứng điều hòa 60,000.000
4
NML
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000
5
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Gia Lâm của LP3

Giá Vé tàu LP5 Hà Nội Gia Lâm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 52,000.000
2
NC
Ngồi cứng 60,000.000
3
NCL
Ngồi cứng điều hòa 60,000.000
4
NML
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000
5
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Gia Lâm của LP5

Giá Vé tàu QT1 Hà Nội Gia Lâm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 20,000.000
2
NC
Ngồi cứng 20,000.000
3
NML
Ngồi mềm điều hòa 20,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Gia Lâm của QT1

Giá Vé LP7 Hà Nội Gia Lâm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 52,000.000
2
NC
Ngồi cứng 60,000.000
3
NCL
Ngồi cứng điều hòa 60,000.000
4
NML
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000
5
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Gia Lâm của LP7

Giá Vé SP1 Hà Nội Gia Lâm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 20,000.000
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 20,000.000
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 20,000.000
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 20,000.000
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 20,000.000
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 20,000.000
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 20,000.000
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 20,000.000
9
AnLvT1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 20,000.000
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 20,000.000
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 20,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Gia Lâm của SP1

Giá Vé SP3 Hà Nội Gia Lâm

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000
9
AnLv2
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 50,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Gia Lâm của SP3

Giá vé tàu thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Hà Nội Toàn Quốc
bảng số điện thoại bán vé Hà Nội Gia Lâm

Viết một bình luận

0919 302 302