Giá vé tàu Hà Nội Đồng Hới

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Hà Nội đi Đồng Hới với khoảng cách 522 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 6 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Hà Nội đi Ga Đồng Hới  1900 636 212

Giá Vé tàu SE7 Hà Nội Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 815,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 845,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 765,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 795,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 756,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 703,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 620,000.000
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 445,000.000
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 465,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Đồng Hới của SE7

Giá Vé tàu SE5 Hà Nội Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 815,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 845,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 762,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 792,000.000
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 756,000.000
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 703,000.000
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 620,000.000
8
GP
Ghế phụ 259,000.000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 351,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 488,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 508,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Đồng Hới của SE5

Giá Vé tàu SE9 Hà Nội Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 765,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 795,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 710,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 740,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 711,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 662,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 534,000.000
8
GP
Ghế phụ 255,000.000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 345,000.000
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 437,000.000
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 457,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Đồng Hới của SE9

Giá Vé tàu SE3 Hà Nội Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 840,000.000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 870,000.000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 776,000.000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 806,000.000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 766,000.000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 682,000.000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 638,000.000
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 479,000.000
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 499,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Đồng Hới của SE3

Giá Vé tàu SE19 Hà Nội Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 719,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 749,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 662,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 692,000.000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,339,000.000
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 662,000.000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 604,000.000
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 491,000.000
9
GP
Ghế phụ 211,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 402,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 422,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Đồng Hới của SE19

Giá Vé tàu SE1 Hà Nội Đồng Hới

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 818,000.000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 848,000.000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 746,000.000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 776,000.000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,536,000.000
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 747,000.000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 664,000.000
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 623,000.000
9
GP
Ghế phụ 310,000.000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 466,000.000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 486,000.000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé Hà Nội Đồng Hới của SE1

Giá vé tàu Hà Nội Đồng Hới thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Hà Nội Toàn Quốc
bảng số điện thoại bán vé Hà Nội Đồng Hới

Viết một bình luận

0919 302 302