Giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Gia Lâm đi Hà Nội với khoảng cách 5 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 9 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Gia Lâm đi Ga Hà Nội  1900 636 212

Giá Vé tàu SP2 Gia Lâm Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
9
AnLvT1
Nằm khoang4 điều hòa T1VIP 50,000.000 
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 50,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 50,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội của tàu SP2

Giá Vé tàu SP4 Gia Lâm Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
2
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
3
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
4
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 50,000.000 
5
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
6
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
7
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
8
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 50,000.000 
9
AnLv2
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 50,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội của tàu SP4

Giá Vé tàu QT2 Gia Lâm Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 20,000.000 
2
NC
Ngồi cứng 20,000.000 
3
NML
Ngồi mềm điều hòa 20,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội của tàu QT2

Giá Vé tàu LP2 Gia Lâm Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 52,000.000 
2
NC
Ngồi cứng 60,000.000 
3
NML
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
4
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội của tàu LP2

Giá Vé tàu LP6 Gia Lâm Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 52,000.000 
2
NC
Ngồi cứng 60,000.000 
3
NCL
Ngồi cứng điều hòa 60,000.000 
4
NML
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
5
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội của tàu LP6

Giá Vé tàu LP8 Gia Lâm Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 52,000.000 
2
NC
Ngồi cứng 60,000.000 
3
NCL
Ngồi cứng điều hòa 60,000.000 
4
NML
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
5
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội của tàu LP8

Giá Vé tàu YB4 Gia Lâm Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 50,000.000 
2
NC
Ngồi cứng 50,000.000 
3
NML
Ngồi mềm điều hòa 50,000.000 
4
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 50,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội của tàu YB4

Giá Vé tàu DD6 Gia Lâm Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 20,000.000 
2
NC
Ngồi cứng 20,000.000 
3
NML
Ngồi mềm điều hòa 20,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội của tàu DD6

Giá Vé tàu HP2 Gia Lâm Hà Nội

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
GP
Ghế phụ 52,000.000 
2
NC
Ngồi cứng 60,000.000 
3
NCL
Ngồi cứng điều hòa 60,000.000 
4
NML
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
5
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 60,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội của tàu HP2

Giá vé tàu Gia Lâm Hà Nội thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Gia Lâm Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302