Giá vé tàu Đông Hà Sài Gòn

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Đông Hà đi Sài Gòn với khoảng cách 1104 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Đông Hà đi Ga Sài Gòn 1900 636 212

Giá Vé tàu SE9 Đông Hà Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,092,000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,127,000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,009,000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,044,000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,011,000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 938,000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 822,000
8
GP
Ghế phụ 375,000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 519,000
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 714,000
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 734,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Sài Gòn của tàu SE9

Giá Vé tàu SE3 Đông Hà Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,163,000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,198,000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,070,000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,105,000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,056,000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 935,000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 873,000
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 648,000
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 802,000
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 822,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Sài Gòn của tàu SE3

Giá Vé tàu SE1 Đông Hà Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,092,000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,127,000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 992,000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,027,000
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,084,000
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 993,000
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 880,000
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 822,000
9
GP
Ghế phụ 460,000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 755,000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 775,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Sài Gòn của tàu SE1

Giá Vé tàu SE7 Đông Hà Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,166,000
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,201,000
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,092,000
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,127,000
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,079,000
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,000,000
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 876,000
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 727,000
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 747,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Sài Gòn của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Đông Hà Sài Gòn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,166,000
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,201,000
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,086,000
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,121,000
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,079,000
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 1,000,000
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 876,000
8
GP
Ghế phụ 381,000
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 528,000
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 795,000
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 815,000
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Đông Hà Sài Gòn của tàu SE5

Giá vé tàu Đông Hà Sài Gòn thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Đông Hà Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302