Giá vé tàu Diêu Trì Thanh Hoá

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Diêu Trì đi Thanh Hoá với khoảng cách 921 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 5 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Diêu Trì đi Ga Thanh Hoá  1900 636 212

Giá Vé tàu SE10 Diêu Trì Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,050,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,085,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 970,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,005,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 972,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 902,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 791,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 519,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 714,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 734,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Thanh Hoá của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Diêu Trì Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,183,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,218,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,089,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,124,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,075,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 951,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 888,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 659,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 815,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 835,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Thanh Hoá của tàu SE4

Giá Vé tàu SE2 Diêu Trì Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,183,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,218,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,074,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,109,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 2,266,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,075,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 951,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 888,000.000 
9
GP
Ghế phụ 497,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 815,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 835,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Thanh Hoá của tàu SE2

Giá Vé tàu SE8 Diêu Trì Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,121,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,156,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,050,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,085,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,037,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 961,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 843,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 528,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 727,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 747,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Thanh Hoá của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Diêu Trì Thanh Hoá

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,121,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 1,156,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,044,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 1,079,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 1,037,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 961,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 843,000.000 
8
GP
Ghế phụ 381,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 528,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 795,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 815,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Thanh Hoá của tàu SE6

Giá vé tàu Diêu Trì Thanh Hoá thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Diêu Trì Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302