Giá vé tàu Diêu Trì Dĩ An

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Diêu Trì đi Dĩ An với khoảng cách 611 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 6 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Diêu Trì đi Ga Dĩ An  1900 636 212

Giá Vé tàu SE7 Diêu Trì Dĩ An

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 705,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 735,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 663,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 693,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 656,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 611,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 491,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 402,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 422,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Dĩ An của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Diêu Trì Dĩ An

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 694,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 724,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 649,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 679,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 644,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 601,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 482,000.000 
8
GP
Ghế phụ 212,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 313,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 433,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 453,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Dĩ An của tàu SE5

Giá Vé tàu SE9 Diêu Trì Dĩ An

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 653,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 683,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 606,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 636,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 607,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 517,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 452,000.000 
8
GP
Ghế phụ 208,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 308,000.000 
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 388,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 408,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Dĩ An của tàu SE9

Giá Vé tàu SE21 Diêu Trì Dĩ An

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 875,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 905,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 766,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 796,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 756,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 665,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 514,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 369,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 431,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 447,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 467,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 451,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Dĩ An của tàu SE21

Giá Vé tàu SE3 Diêu Trì Dĩ An

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 907,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 937,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 837,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 867,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 827,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 734,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 687,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 400,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 499,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 519,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Dĩ An của tàu SE3

Giá Vé tàu SE1 Diêu Trì Dĩ An

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 948,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 978,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 862,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 892,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,796,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 863,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 766,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 717,000.000 
9
GP
Ghế phụ 356,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 541,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 611,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Dĩ An của tàu SE1

Giá vé tàu Diêu Trì Dĩ An thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Diêu Trì Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302