Giá vé tàu Diêu Trì Bình Thuận

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Diêu Trì đi Bình Thuận với khoảng cách 455 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 6 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Diêu Trì đi Ga Bình Thuận  1900 636 212

Giá Vé tàu SE7 Diêu Trì Bình Thuận

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 499,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 529,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 469,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 499,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 462,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 430,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 378,000.000 
8
NML
Ngồi mềm điều hòa 326,000.000 
9
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 346,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Bình Thuận của tàu SE7

Giá Vé tàu SE5 Diêu Trì Bình Thuận

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 499,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 529,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 466,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 496,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 462,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 430,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 378,000.000 
8
GP
Ghế phụ 176,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 261,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 356,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 376,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Bình Thuận của tàu SE5

Giá Vé tàu SE9 Diêu Trì Bình Thuận

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 469,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 499,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 433,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 463,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 434,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 404,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 354,000.000 
8
GP
Ghế phụ 173,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 256,000.000 
10
NML
Ngồi mềm điều hòa 321,000.000 
11
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 341,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Bình Thuận của tàu SE9

Giá Vé tàu SE21 Diêu Trì Bình Thuận

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 657,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 687,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 529,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 609,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 522,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 457,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 384,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 296,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 343,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 356,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 376,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 363,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Bình Thuận của tàu SE21

Giá Vé tàu SE3 Diêu Trì Bình Thuận

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 669,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 699,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 619,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 649,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 612,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 496,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 463,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 327,000.000 
9
NML56
Ngồi mềm điều hòa 405,000.000 
10
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 425,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Bình Thuận của tàu SE3

Giá Vé tàu SE1 Diêu Trì Bình Thuận

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 669,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 699,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 611,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 641,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,238,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 612,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 496,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 463,000.000 
9
GP
Ghế phụ 272,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 405,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 425,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Diêu Trì Bình Thuận của tàu SE1

Giá vé tàu Diêu Trì Bình Thuận thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Diêu Trì Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302