Giá vé tàu Biên Hòa Diêu Trì

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Biên Hòa đi Diêu Trì với khoảng cách 601 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 6 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Biên Hòa đi Ga Diêu Trì  1900 636 212

Giá Vé tàu SE8 Biên Hòa Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 697,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 727,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 655,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 685,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 647,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 604,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 484,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 315,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 397,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 417,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Diêu Trì của tàu SE8

Giá Vé tàu SE6 Biên Hòa Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 697,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 727,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 652,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 682,000.000 
5
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 647,000.000 
6
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 604,000.000 
7
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 484,000.000 
8
GP
Ghế phụ 213,000.000 
9
NCL
Ngồi cứng điều hòa 315,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 435,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 455,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Diêu Trì của tàu SE6

Giá Vé tàu SE22 Biên Hòa Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 790,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 820,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 693,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 723,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 684,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 604,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 463,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 354,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 413,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 429,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 449,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 433,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Diêu Trì của tàu SE22

Giá Vé tàu SE10 Biên Hòa Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 656,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 686,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 609,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 639,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 610,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 519,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 455,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 310,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 390,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 410,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Diêu Trì của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Biên Hòa Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 903,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 933,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 833,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 863,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 823,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 731,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 684,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 496,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 516,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Diêu Trì của tàu SE4

Giá Vé tàu SE2 Biên Hòa Diêu Trì

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1M
Nằm khoang 4 điều hòa T1 879,000.000 
2
AnLT1Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T1 909,000.000 
3
AnLT2M
Nằm khoang 4 điều hòa T2 801,000.000 
4
AnLT2Mv
Nằm khoang 4 điều hòa T2 831,000.000 
5
AnLv2M
Nằm khoang 2 điều hòa VIP 1,658,000.000 
6
BnLT1M
Nằm khoang 6 điều hòa T1 802,000.000 
7
BnLT2M
Nằm khoang 6 điều hòa T2 713,000.000 
8
BnLT3M
Nằm khoang 6 điều hòa T3 667,000.000 
9
GP
Ghế phụ 326,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 492,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 512,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Diêu Trì của tàu SE2

Giá vé tàu Biên Hòa Diêu Trì thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Biên Hòa Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302