Giá vé tàu Biên Hòa Bồng Sơn

4.4/5 - (85 bình chọn)

Giá vé tàu từ ga Biên Hòa đi Bồng Sơn với khoảng cách 680 km được Đường Sắt Việt Nam bán của 4 đoàn tàu chạy mỗi ngày. Liên hệ 0335 023 023 – 0399 305 305 để biết thêm chi tiết.

Tổng đài đặt vé tàu từ ga Biên Hòa đi Ga Bồng Sơn  1900 636 212

Giá Vé tàu SE8 Biên Hòa Bồng Sơn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 808,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 843,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 758,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 793,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 750,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 698,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 615,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 364,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 462,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 482,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Bồng Sơn của tàu SE8

Giá Vé tàu SE22 Biên Hòa Bồng Sơn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 814,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 849,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 714,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 749,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 704,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 621,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 478,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 365,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 426,000.000 
10
NML56
Ngồi mềm điều hòa 442,000.000 
11
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 462,000.000 
12
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 446,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Bồng Sơn của tàu SE22

Giá Vé tàu SE10 Biên Hòa Bồng Sơn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 758,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 793,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 703,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 738,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 705,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 656,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 530,000.000 
8
NCL
Ngồi cứng điều hòa 358,000.000 
9
NML
Ngồi mềm điều hòa 454,000.000 
10
NMLV
Ngồi mềm điều hòa 474,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Bồng Sơn của tàu SE10

Giá Vé tàu SE4 Biên Hòa Bồng Sơn

STT Loại chỗ Giá vé (₫)
1
AnLT1
Nằm khoang 4 điều hòa T1 921,000.000 
2
AnLT1v
Nằm khoang 4 điều hòa T1 956,000.000 
3
AnLT2
Nằm khoang 4 điều hòa T2 850,000.000 
4
AnLT2v
Nằm khoang 4 điều hòa T2 885,000.000 
5
BnLT1
Nằm khoang 6 điều hòa T1 839,000.000 
6
BnLT2
Nằm khoang 6 điều hòa T2 745,000.000 
7
BnLT3
Nằm khoang 6 điều hòa T3 697,000.000 
8
NML56
Ngồi mềm điều hòa 511,000.000 
9
NML56V
Ngồi mềm điều hòa 531,000.000 
Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm.
Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu Biên Hòa Bồng Sơn của tàu SE4

Giá vé tàu Biên Hòa Bồng Sơn thay đổi theo mùa

Giá vé tàu tăng khoảng 10% vào dịp Tết và mùa cao điểm.
Liên hệ mua vé tàu Ga Biên Hòa Toàn Quốc

Viết một bình luận

0919 302 302