Đường sắt Việt Nam tổ chức tăng cường các đoàn tàu hè năm 2023

Đường sắt Việt Nam tổ chức tăng cường các đoàn tàu hè năm 2023

Hè năm 2023 : Ngành đường sắt tổ chức chạy tăng cường các đoàn tàu, giảm giá vé đến 30%

Nhằm tăng cường khả năng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm hè năm 2023, Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn đã đưa thêm các đôi đoàn tàu ở một số tuyến vào hoạt động.

Đọc tiếp

0919 302 302