Tàu SE19

Tàu SE19 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Hà Nội Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Huế Lịch chạy tàu SE19 hàng ngày Hành trình Cách ga Hà Nội Giờ tàu SE19 đến Giờ tàu SE19 đi Thời … Đọc tiếp

Tàu HP2

Tàu HP2 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Hải Dương Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Cẩm Giàng Lịch chạy tàu HP2 hàng ngày Hành trình Cách ga Hà Nội Giờ tàu HP2 đến Giờ tàu HP2 đi … Đọc tiếp

Tàu LP6

Tàu LP6 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Long Biên Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Cẩm Giàng Lịch chạy tàu LP6 hàng ngày Hành trình Cách ga Hà Nội Giờ tàu LP6 đến Giờ tàu LP6 đi … Đọc tiếp

Tàu SE10

Tàu SE10 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Nam Định Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Sài Gòn Lịch chạy tàu SE10 hàng ngày Hành trình Cách ga Hà Nội Giờ tàu SE10 đến Giờ tàu SE10 đi … Đọc tiếp

Tàu LP8

Tàu LP8 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Long Biên Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Cẩm Giàng Lịch chạy tàu LP8 hàng ngày Hành trình Cách ga Hà Nội Giờ tàu LP8 đến Giờ tàu LP8 đi … Đọc tiếp

Tàu SE36

Tàu SE36 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Thanh Hoá Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Chợ Sy Lịch chạy tàu SE36 hàng ngày Hành trình Cách ga Hà Nội Giờ tàu SE36 đến Giờ tàu SE36 đi … Đọc tiếp

Tàu YB4

Tàu YB4 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Long Biên Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Gia Lâm Lịch chạy tàu YB4 hàng ngày Hành trình Cách ga Hà Nội Giờ tàu YB4 đến Giờ tàu YB4 đi … Đọc tiếp

Tàu NA2

Tàu NA2 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Chợ Sy Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Vinh Lịch chạy tàu NA2 hàng ngày Hành trình Cách ga Hà Nội Giờ tàu NA2 đến Giờ tàu NA2 đi Thời … Đọc tiếp

Tàu DD6

Tàu DD6 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Long Biên Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Gia Lâm Lịch chạy tàu DD6 hàng ngày Hành trình Cách ga Hà Nội Giờ tàu DD6 đến Giờ tàu DD6 đi … Đọc tiếp

Tàu SE21

Tàu SE21 là tàu chở khách của Tổng công ty đường sắt Việt nam xuất phát và đi qua ga đầu là Huế Và một trong những điểm dừng cuối cùng là Dĩ An Lịch chạy tàu SE21 hàng ngày Hành trình Cách ga Hà Nội Giờ tàu SE21 đến Giờ tàu SE21 đi Thời … Đọc tiếp

0919 302 302